GIỚI THIỆU VỀ VINTECH CITY

VinTech City là một thành viên của Tập đoàn Vingroup được hình thành với mục tiêu hỗ trợ toàn diện cho hệ sinh thái nghiên cứu ứng dụng và khởi nghiệp công nghệ tại Việt Nam theo mô hình Silicon Valley. Với mục tiêu này, Vintech City tập trung hoạt động trên 3 yếu tố cốt lõi: Nhân lực công nghệ, Sản phẩm công nghệ Hệ sinh thái các hoạt động hỗ trợ. Trong đó, nguồn nhân lực công nghệ và sản phẩm công nghệ có lợi thế cạnh tranh được xem là bước đi chiến lược đầu tiên.

Với định hướng trên, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp KHCN, nhà khoa học, nhà sáng chế, các giảng viên và sinh viên công nghệ có thêm nguồn lực để tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ có lợi thế cạnh tranh, đồng thời tạo cầu nối cũng như hệ sinh thái hỗ trợ cho các sản phẩm công nghệ có điều kiện thương mại hóa tốt hơn, trong tháng 5/2019, tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, VinTech City đã chính thức giới thiệu 06 chương trình hoạt động chính yếu tập trung vào các hoạt động liên quan đến hỗ trợ nguồn nhân lực công nghệ và các chương trình tài trợ hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ dành cho mạng lưới người Việt trên toàn cầu. Cụ thể: Chương trình Quỹ Tài trợ Nghiên cứu Ứng dụng VinTech (VinTech Fund); Chương trình tài trợ Lab nghiên cứu; Chương trình Học kỳ Doanh nghiệp; Chương trình Đào tạo SAP; Chương trình Hội thảo, sự kiện về Nghiên cứu Ứng dụng và nhân lực công nghệ; Chương trình tài trợ CLB công nghệ và khởi nghiệp cho sinh viên. Đây là sự hợp tác toàn diện giữa Vingroup và những trường khoa học công nghệ Việt Nam.

Trong số các chương trình được giới thiệu, VinTech Fund – Quỹ tài trợ nghiên cứu khoa học công nghệ ứng dụng VinTech nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng. VinTech Fund do VinTech City vận hành với mục tiêu tài trợ và hỗ trợ nguồn lực để hiện thực hóa các sản phẩm khoa học công nghệ có tính ứng dụng cao vào thực tế thị trường.

             VinTech Fund không chỉ mang lại sự hỗ trợ về tài chính lên đến 10 tỷ đồng, mà ý nghĩa hơn, VinTech Fund hỗ trợ dự án ở góc độ thị trường, vượt qua hạn chế trong việc thử nghiệm và thách thức trong quá trình thương mại hóa sản phẩm. Đối với cộng đồng nhà nghiên cứu Việt Nam trên thế giới, VinTech Fund là một cánh cửa thúc đẩy sự hợp tác nghiên cứu trong nước và ngoài nước. Nhà nghiên cứu Việt Nam đang làm việc ở những cơ sở nghiên cứu và trường đại học hàng đầu thế giới có thể đóng góp cho nền khoa học Việt Nam thông qua việc hợp tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ, và hỗ trợ đào tạo với các trường đại học trong nước trong khuôn khổ dự án được VinTech Fund tài trợ. Ngoài ra, VinTech Fund cũng cung cấp những hoạt động hỗ trợ hữu hiệu để các nhà nghiên cứu Việt Nam ở nước ngoài kiểm nghiệm, triển khai và khai thác các kết quả nghiên cứu của mình đến thị trường Việt Nam, khu vực và hướng đến toàn cầu.

           Chúng tôi mong rằng VinTech City sẽ có thể góp phần tạo ra chất xúc tác cho những sản phẩm công nghệ “Make in Vietnam” trên thị trường và hoành thành sứ mệnh hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp và công nghệ Việt Nam.