Chuyên mục Acc Game phần mềm trên website Vintech City cung cấp cho các bạn các tài khoản game miễn phí. Tài khoản game được chính đội ngũ Vintech City tạo dựng, đảm bảo 100% không Virus, không lừa đảo.