Workshop “Teaching Integrated Business Processes via SAP S/4HANA & ERPsim”

Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ Đào tạo SAP do VinTech City xây dựng và triển khai, để hỗ trợ các trường cách thức khai thác tối ưu phần mềm ERP S/4HANA trong chương trình đào tạo, VinTech City tổ chức workshop về “Teaching Integrated Business Processes via SAP S/4HANA & ERPsim diễn ra trong thời gian 19-21/12/2019 cùng với sự tham gia của gần 30 giảng viên đến từ 13 trường Đại học trên cả nước.

SAP (System Application Programing) là phần mềm hỗ trợ hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning – ERP). Các giải pháp của SAP hiện được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung và nhiều công ty trong tập đoàn Vingroup nói riêng. Sở hữu năng lực sử dụng giải pháp SAP sẽ giúp sinh viên có thêm ưu thế khi tham gia thi tuyển cho các vị trí trong doanh nghiệp. Với chương trình tài trợ đào tạo SAP, VinTech City muốn hỗ trợ các trường đại học trong việc nâng cao năng lực chuyên môn và cơ hội việc làm cho sinh viên khi tham gia thị trường lao động, đặc biệt trong các Tập đoàn/Doanh nghiệp lớn, đã, đang và định hướng triển khai SAP tại thị trường Việt Nam.

Trong năm 2019, tiếp nối workshop đầu tiên “Train-the-Trainer Consulting Workshop on Introduction to ERP in S4 HANA using GBI Case 3.2” cùng với sự hợp tác từ đối tác SAP-University Alliances (SAP-UA), VinTech City tổ chức workshop thứ hai “Teaching Integrated Business Processes via SAP S/4HANA & ERPsimnhằm giúp các trường cách thức khai thác tốt phần mềm ERP SAP S/4 HANA trong chương trình đào tạo đại học ở Việt Nam. Ngoài ra, workshop lần này cũng hướng dẫn học viên về tích hợp quy trình kinh doanh vào hệ thống ERP ở mức độ nâng cao; hướng dẫn sử dụng ERPsim trong phân tích mô phỏng và giới thiệu về chương trình ABAP để thiết lập cấu hình cho hệ thống SAP.

Giảng viên phụ trách khoá học là Ông Crispian Tan, Giám Đốc vùng của Chương trình liên minh các trường đại học của SAP (SAP-UA), khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Nhật Bản và Ông Nguyễn Duy Nhất, Phó trưởng Khoa Hệ thống thông tin, Giám đốc Trung tâm Business Intelligence Lab của Trường Đại học Kinh tế – Luật. Ông Crispian Tan có 13 năm kinh nghiệm trong vai trò giám đốc vùng của SAP-UA ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản. Ông Nhất là phụ trách của ĐH Kinh tế – Luật tham gia SAP-UA từ năm 2011 cho đến nay.

Ông Crispian Tan, Giám Đốc vùng của Chương trình liên minh các trường đại học của SAP (SAP-UA), khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản
Ông Nguyễn Duy Nhất, Phó trưởng Khoa Hệ thống thông tin, Giám đốc Trung tâm Business Intelligence Lab của Trường Đại học Kinh tế – Luật

Workshop lần này hy vọng hỗ trợ giảng viên các trường có thể hiểu rõ cách thức khai thác phần mềm ERP S/4 HANA để ứng dụng trong nhiều chuyên ngành đào tạo, giúp giảng viên hiểu sâu về tích hợp quy trình kinh doanh để hỗ trợ tốt hơn cho sinh viên trong các môn học có liên quan.