Tin tức

Voice recognition technology, artificial intelligence (A.I), blockchain and big data are the major trends at startups in Vietnam in 2020. A study by Tractica found that revenue of the AI-based
The Vietnamese finance market has seen many investment deals by foreign investors who have poured money into startups, showing the attractiveness of the new industry. Last July, Trusting Social, a
Investment flows in and AI, fintech begin to flourish Vietnam’s burgeoning IT sector is showing no signs of slowing down and continues to generate strong revenue for local and foreign
ASIA PACIFIC has long been at the forefront of accelerating digitization. Countries in the region have been pushing boundaries to drive innovation. China, for example, was one of the first
Trong năm 2019, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam đã có những bước phát triển nhanh chóng. Theo Báo cáo ES Capital và Cento Ventures,
Sáng ngày 13/12/2019, VinTech City và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (Business Startup Support Center – BSSC) phối hợp tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp công nghệ
Vượt qua nhiều mô hình dự thi, mô hình Máy học nhận diện cảm xúc từ giọng nói của Trần Bảo Toàn, cán bộ Trung tâm Công nghệ phần mềm
Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ Đào tạo SAP do VinTech City xây dựng và triển khai, để hỗ trợ các trường cách thức khai thác tối ưu phần
Sáng ngày 13/12/2019, VinTech City và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (Business Startup Support Center – BSSC) phối hợp tổ chức Lễ tổng kết hoạt động tài