Tin tức

ASIA PACIFIC has long been at the forefront of accelerating digitization. Countries in the region have been pushing boundaries to drive innovation. China, for example, was one of the first
Trong năm 2019, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam đã có những bước phát triển nhanh chóng. Theo Báo cáo ES Capital và Cento Ventures,
Sáng ngày 13/12/2019, VinTech City và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (Business Startup Support Center – BSSC) phối hợp tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp công nghệ
Vượt qua nhiều mô hình dự thi, mô hình Máy học nhận diện cảm xúc từ giọng nói của Trần Bảo Toàn, cán bộ Trung tâm Công nghệ phần mềm
Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ Đào tạo SAP do VinTech City xây dựng và triển khai, để hỗ trợ các trường cách thức khai thác tối ưu phần
Sáng ngày 13/12/2019, VinTech City và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (Business Startup Support Center – BSSC) phối hợp tổ chức Lễ tổng kết hoạt động tài
Theo Ủy ban Châu Âu nhận định: “Cách tiếp cận AI sẽ định nghĩa lại thế giới chúng ta đang sống!” Một workshop được thiết kế dành riêng cho: ☑
Hòa nhịp cùng Ngày hội sáng tạo khởi nghiệp của Thành phố Đà Nẵng, ngày 01/11/2019 Ban Chủ nhiệm và các thành viên của Câu lạc bộ (CLB) Sáng tạo
Tiếp theo sau đợt tập huấn đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ngày 2-3/11/2019, trong các ngày 16/11 và 23/11/2019 Câu lạc bộ Sáng tạo và Khởi nghiệp (CLB