Sử dụng kí tự đặc biệt game Tập Kích để đặt tên giúp cho nickname của bạn trở nên độc đáo, mới lạ. Vậy những kí tự đó là gì? Bài viết sau đây, Vintech sẽ chia sẻ đến bạn, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Mời bạn theo dõi.

1. Bảng mã kí tự đặc biệt trong Tập Kích

Trưng bày Trưng bày
Alt + 15 ¤ Alt + 153 Ö
Alt + 21 § Alt + 154 Ü
Alt + 35 # Alt + 155 ¢
Alt + 36 $ Alt + 156 £
Alt + 64 @ Alt + 157 ¥
Alt + 128 Ç Alt + 160 Châu Á
Alt + 129 ü Alt + 161 Tôi
Alt + 130 é Alt + 162 Đúng
Alt + 131 â Alt + 163 ú
Alt + 132 ä Alt + 164 ñ
Alt + 133 Ah Alt + 165 Ñ
Alt + 134 å Alt + 166 ª
Alt + 135 ç Alt + 167 º
Alt + 136 Chào Alt + 168 ¿
Alt + 137 ë Alt + 170 ¬
Alt + 138 Chào Alt + 171 ½
Alt + 139 Tôi Alt + 172 ¼
Alt + 140 Tôi Alt + 173 ¡
Alt + 142 Ä Alt + 174 «
Alt + 143 Å Alt + 175 »
Alt + 144 É Alt + 225 ß
Alt + 145 æ Alt + 230 µ
Alt + 146 Æ Alt + 241 ±
Alt + 147 ô Alt + 246 ÷
Alt + 148 ö Alt + 248 °
Alt + 150 û Alt + 250 ·
Alt + 151 vo ve Alt + 253 ²
Alt + 152 ÿ Alt + 0162 ¢

2. Chia sẻ bảng kí tự đặc biệt game Tập Kích cập nhật

2.1. Bảng chữ cái bằng kí tự đặc biệt

[A] aᴬ ª A ᶏ ᶐ Ⱥ ᴁ ᴂ ᴀ ᶛ ᵆ ᵄ ᵅ ₐ ᴭ Å α α ǽ ǣ ɐ ȃ

[B] ᴮ ᵇ ᴯ b ß ß ᶀ ᵬ B ᴃ ƀ ɮ ʙ ҍ Ᏸ Ɓ Ƅ ɓ ɞ

[C] ᶗ Ȼ ȼ c C ᶜ ᵓ ᶝ ᴐ ᴒ ᴖ ᵔ ᴗ ᵕ © ¢ € Ƈ ɕ ʗ ℂ Č Ç Ç Ç ĉ č ċ ç ḉ

[D] ᴰ ᵈ ᶞ ᶑ ᶁ ᵭ d D ᴅ ȡ ᴆ ∂ ∂ ď ḋ ḑ ḍ ḓ dz Dz DZ dž Dž DŽ

[E] ᴱ ᵉ ᶟ ᴲ ᵊ ᵋ ᵌ ᶒ ᶓ ᶔ ᶕ e ə ə ə ə ə ҿE ₑ ∊ ∈ ∊ ᴈ Ξ ∃ Ɛ Ǝ ə ə ə ə ε Σ ƺ ཇ ミ ع ë ḝ ę ē ḗ ḕ ë ḙ ḛ

[F] ᶘ ᶂ ᶋ ᵮ f F ᶠ ᶴ ff ffi fi ℱ ʄ ḟ fl Ƒ ƒ

[G] ᶃ g G ᴳ ᵍ ᶢ Ɠ Ǥ ǥ ɠ ɡ ɢ ʛ ց Ꮆ ջ ❡ ǵ ğ ĝ ǧ ġ ģ

[H] h H ʰ ʱ ᴴ ᵸ ᶣ ħ ƕ Ƕ ɦ ɧ ʜ ђ Ᏺ ℋ ℌ サ Ҥ Ħ ȟ ḧ ḣ ḩ ḫ

[Ɩ] ᶖ ᴵ ᵢ ᶤ ᶥ ᶦ ᶧ ᴉ ᵎ ⁱ ij IJ i I ϊ أ ¡¡

[J] j ᴶ ʲ ᴊ ᶨ Jᶡ ℑ ʝ ز ȷ Ꮰ ჟ ĵ ǰ

[K] ᴷ ᵏ ᶄ k K ķ ḳ ḵ ᴋ κ Ƙ ƙ ḱ ǩʞ ϗ ҡ

[L] ᶅ Ƚ l L ᴸ ˡ ᶩ ᶪ ᶫ ᴌ ȴ ŀ Ŀ lj Lj LJ 廴 ƪ ℒ ℒ ₤ ĺ ľ ļ ḷ

[M] ᶆ ᵯ m M ᴹ ᵐ ᶬ ᶭ ᴍ м Ɯ ɱ ʍ ℳ ɷ ḿ ṁ ṃ

[N] ᶇ ᵰ n N ᶰ ⁿ ᴺ ᴻ ᵑ ᶮ ᶯ ᴎ ȵ nj Nj NJ ղ и и и

[O] o ȭ ȯ ȱ ǭ ō O ᴼ ᵒ ᶱ ᶲ ᶿ ₒ ᴏ ᴑ ᴔ ᴓ ö © ⊙ ō ❍ ø ø ó ö ◐ ◕ ✹ ✪ ❂ õ õ ṏ Θ ᴽ º º °

[P] ᶈ ᵽ ᵱ p P ᴾ ᵖ ¶ ¶ ρ φ Þ þ ṕ ṗ Ꭾ Ƥ ƥ ƿ բ ք ℙ ₱ ℘

[Q] q Q ᵠ Ǫ ǫ ʠ ϥ ℚ ҩ Ҩ

[R] R ᴿ ʳ ʴ ʵ ʶ ᵣ я ᶉ ᵲ ᵳ r

[S] ᶊ ᵴ ȿ s ی ˢ ᶳ ſ ẛ st ſt ₷ § Ƨ ƨ ʅ ϛ ى Ꭶ ʂ Ş $ ی ś ṥ ŝ š ṧ ṡ ş ṣ ṩ

[T] t T ᵀ ᵗ ᶵ ᴛ ȶ ح Շ τ Ϯ ϯ ᵵ ᵺ ᵼ Ⱦ ƫ Ƭ ƭ

ζ ե Ť ť ẗ ṫ ţ ṭ ț ṱ ṯ

[U] ᶙ ᵾ ᵿ u U ᵁ ᵘ ᵤ ᶶ ᶷ ᶸ ᶹ ᴜ ᴝ ᵙ ᵫ ᵫ ʮ ʯ ʊ ʋ υ ϋ և ú

[V] ᵛ ᵥ ᶺ ᴠ ᶌ v V ϑ Ʋ ʋ ν ✓ Ѷ ṽ ṿ Ѵ ѵ ҩ Ҩ ℣

[W] ᵂ ʷ ᵚ w W ᴟ Ɯ ʍ ᴡ ψ ω ϖ Ѡ ѡ ཡ ẃ ẁ ŵ ẘ ẅ ẇ Ꮚ Ꮤ Ϣ

[X] ᶍ x X ᵡ ᵪ × ˣ ₓ Ҳ ɤ χ ℵ 乂 ✘ メ ẍ ẋ

[Y] y Y ʸ ˠ ϒ Ÿ Ƴ ƴ γ ʎ ʏ ¥ ɣ ỳ ỳ ỳ ÿ ỹ

[Z] z ᶻ ᶼ ᶽ ᶾ ᶚ ᶎ ᵶ  ɀ Z ᴢ ᴣ ᴤ ʼn Ȥ ž ż ẓ Հ ℤ ʓ ح ζ ☡ Ƶ ƶ

2.2. Kí tự đặc biệt Tập Kích hình học

〈 〉「 」︽ ︾ ︿ ﹀  ┄ ┅ ┆ ┇⋰ ⋱ ┈ ┉ ┊ ┋ ⋮ ⋯

─ ━ ┎ ┒ ┏ ┓│ ┃┌ ┐ ┍ ┑ └ ┘ ┕ ┙ ┖ ┚

┗ ┛ ┧ ┩ ┪ ┣ ┫┝ ┥┠ ┨├ ┤ ┬ ┭ ┺ ┻

╀ ╁ ╂ ╃ ┮ ┯ ┰ ┱ ┲ ┳ ╄ ╅ ╆ ╇ ╈ ╉

┴ ┵ ┶ ┷ ┸ ┹  ╌ ╍ ╎ ╏ ═ ║ ╒ ╓ ╔ ╕ ╖ ╗

╞ ╟ ╠ ╡ ╢ ╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╨ ╩ ╪ ╫ ╬╘ ╙ ╚ ╛ ╜ ╝

╱ ╲ ╳ ╴ ╵ ╶ ╷ ╸ ╹ ╺ ╻ ≡ ≢ ⊕ ⊖ ⊗ ⊘

⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ≣ ≸ ≹ ≪ ≫ ⋚ ⋛ ⋜ ⋝ ⋘ ⋙ ⋞ ⋟

≺ ≻ ≼ ≽ ⊞ ⊟ ⊠ ≤ ≥ ≦ ≧ ≭ ≲ ≳ ≴ ≵ ≨ ≩ ≶ ≷

⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊰ ⊱

⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⋀ ⋁ ⋂ ⋃ ⋐ ⋑ ⋒ ⋓  ⋏⋔ ⋖ ⋗

 ▀ ▄ ● ∎ ▓ █ ⊙ ☉ ❑ ❒ ◢ ◣◥ ◤  £ ⊗ ⊕ ❍ ■ □

▢ ► ◄ ▲ △ ▼ ▽ ◆ ◇ ○ ◎ ● • ◯ Δ ◕ ◔ ⌘

2.3. Kí tự đặc biệt trong Tập Kích dạng số

Số hàng trên: ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹

Số hàng dưới: ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ

 ¼ ½ ¾ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ

2.4. Kí tự đặc biệt game Tập Kích hình cây súng

︻┳═一

╾━╤デ╦︻

︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤──

Ⓞ═╦╗

⌐╦╦═─丶

︻┳デ═—

 ̿ ̿’̿’̵͇̿̿

⌐╦╦═─

▄═━一

2.5. Kí tự đặc biệt Tập Kích hình mũi tên

↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛⌦ ⌫ ⌧ ⇰ ⇫ ⇬ ⇭ ⇳ ⇮ ⇯

⇱ ⇲ ⇴ ⇵ ⇷ ⇸ ⇹ ⇺ ⇑ ⇓↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢

↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴

↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇

 ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝

 ⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⌅ ⌆ ⌤ ⏎ ▶ ↔

 ← → ↑ ☇ ☈ ☊ ☋ ☌ ☍ ➔ ➘ ➙ ➚ ➛ ➜ ➝ ➞ ➟ ➠ ➡

➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➧ ➨ ➩ ➪ ➫ ➬ ➭ ➮ ➯ ➱ ➲

➳ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸ ➹ ➺ ➻ ➼ ➽ ➾ ⤴ ⤵ ↵ ↓

Xem ngay các kí tự đặc biệt trong game hot nhất tại đây:

3. Tổng hợp tên hay bằng kí tự đặc biệt game Tập Kích

๛∂ươиɢツ ⊳Ħøå Rơį Çửä PĥậŤ⊲ ⌐╦╦═─★ѕᴛʀɪκεꗄ➺ Çô-Ģáï Xử-Nữ
༺ ۣۜ G๖༻ ︵✿๖ۣۜHươηɠ‿✿ ◦•●◉✿Hackër.✿◉●•◦ ╊⎝ᗪένιใ⎠╊
╰❥⁀ᶦᵈᵒᶫ ❀S͜͡u•ℵè✾ ☈⁂➻❥ ༄༂ŢħįêņŢħần༉
M̥ͦḀͦS̥ͦE̥ͦW̥ͦ⌐╦╦═─ ︵✰ŠiêüÑhâñ 【Çá❍࿐ ✎﹏ϯǜทɠ✯廴︵☆
๖²⁴ʱʂơή ÑgừñgYêü-Ťĥươñg︵❣ ッłâᗰ☎☇ Ťåø Yêŭ.ʍàŸ
☠Ĥäčker︵❣ ⓑⓘ©ⓗ ▌༂d̲̅a̲̅r̲̅k̲̅☬s̲̅t̲̅a̲̅r̲̅➻▐ ╍⋨ ₡ŁAN ⋩╍
•ʑℰℜ❍ ζ❍⁀ᶜᵘᵗᵉ ⊹๖ۣۜղɕʊɣễղッ⊹ ❖Quẩʏ╾━╤デ Hạñh-Phúç•Ñỗï-Đaü
ŚhooէOɾĎiε ๖ۣۜßất๖ۣۜÇần๖╾━╤ デ ░๖ۣۜҪôηɠ•Ҫɦúล░ ︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤──Đổï-Ťĥåÿ✹
︻┳═一ĤøčDố-ČħŏįŇħįĕŭ• •´¯`•.мèσ๛.•´¯`• ◕refund◕ ๖ۣۜThầnTiên‿♥
꧁༺Ťøp❶༻꧂ ★‿Ƥøsєiđöŋ‿★ ゚°☆Yêü-Çô☆° ゚ ¬†CầnEm™
┳tyles┳ GîảŤạő ⋰ Łøʋε ⋱ ¬†imCầnCóE™
♥‿♥ ✿T҉H҉àN҉H҉✿ ╯Ňğâŷ- Ţħơ ╰ ⊂࿐ṭɑO●🄶🅴🆃ᵈʳᵉᵃᵐ乡⊃
Ťїếɳ вαɳ⁀ᶦᵈᵒᶫ ঌᐯIᖇᑌᔕ۶ █Ƙiйɠ█ ✞ঔৣ۝🅚🅗ị🅐۝ঔৣ✞
︵crυѕн⁀ᶦᵈᵒᶫ ╙Ħồň- Ņħīêņ╙ 🅵🆁🅴🅴 ╩๖ۣۜÁc๖ۣۜQuỷ╩
❖WÄGヽ ◯ TřąĭŢốţ-ĤøčDốţ-ČħŏįŇħįĕŭ ◯ C͚O͚R͚O͚N͚A͚ ✿Çɦờξm✿
ßŭin Toñğ ♡e̸m̸๛m̸u̸ốn̸๛l̸ái̸๛c̸h̸ị♡ ۝۝ VoŤīńĥ۝۝ ╯๖SNˣŠyη╰
►Hǐëñ-Äñȟ◄ ╳ King ╳ ╬ ŤĥÃñg Ĥề-Çũñg-ßįet Kĥóč ╬
╰❥🅗🅘ề🅝╰❥ ꧁༒•Theßσss™•༒꧂ ⒸⓄⓇⓄⓃⒶ ┹⎝HͥOͣAͫ ใ⎠┹
❖︵Quẩʏ☝‿◕ ๖ۣۜA༻꧂ ꧁༺Şmīłë༻꧂ Ñgừñg◆Yêü◆Ťĥươñg
🆅🅰🅽🅱🅰🅽 ≦ミÇlєαr≧ ღ⁀ᶜᵘᵗᵉ ๖R❂Sɛ﹏
【•】 _【•】 ミ★ლʊộ¡ლʊộ¡︵²ᵏ★彡 ᴇммuốɴʟáιcнị ➻❥Şmīłë◕‿◕
◥ Ťħañĥ Ňieñ ◤ ꧁꧁༺KING²ᵏ³༻꧂꧂ AñĥÇầuñ-Ëm ╳ ๛•fͥlaͣsͫh╳
❄🅜ỹ❄ ︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤──Ďiε☠ Çĥôq•Çĥốq-Çkỉ•Qüåy-Kĥįį•Ťrờį Çó•Gįó ÑụÇườî๑GîảŤạő
🅽🅶🆄🆈🅴🅽 Cậů Cȟǚ︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤── ༺ⒶⒻⓀ༻ ▼Økäÿ▼Ťao▼ßỏ▼Čųộč▼
๖ۣۜɦả¡ Ҩųαƴ ✘ℯ๖ۣۜ ๖ۣۜTɦïếυ•Gîลت ˆ†ìñh♥Ảøˆ ⋙ČôGáîî-ChânNgắn⋙
╯₣ßI╰ ★르홍안¹⁶ ▓є๓๖ۣۜơเ๖ۣۜςứย︵⁹⁹ ≸☆๖ۣۜǤαмєŦV☆≹
๖ۣۣۜSjn๖ۣۣۜDy◯ Ҩυỳηɦ•Ҩυỳηɦ 🅧🅤🅚🅐₉₉ Šốņğ-Čħậm
ヅ₦Ї₦ℑ₳༻ ┟ℌeяø⚡ *•.¸♡Çìŭßé♡¸.•* Ḃēṋ◯Ånħ◯Ęḿ◯Ťħấẙ◯Ǧǐ
≪Yêŭ≫ ⊹ⓄⓇⒶⓃⒼⒺ⊹ 。◕‿◕。 ◔︵Cɧiɱ
『★ήɧά✔βάό✔νίές★』 ⌘─⊴ Třąĭ•Ţốţ ⊵─⌘ ─Ñğườî Ñỗi Ťiếňğ─ ❖crυѕн⁀ᶦᵈᵒᶫ
๖ۣۜV͟I͟R͟U͟S͟ᵛᶰシ☉ Çô≡Gáî≡Çó≡Ñụ≡Çườî≡Tỏä≡Ñắňg ๖ۣۜCậⓊ︵✰Ⓥàńg̲̅ ᵛᶰシ✔
╱︵ ŤĥÃñg Ĥề-Çũñg-ßįet Kĥóč︵ ╲ ‿Từ•ßỏ-Çüộc•Çhơî‿ ╦ ᏟᏒᎪᏃᎽ ᏢᎬᎾᏢᏞᎬ ╦ ๖ۣۜՇ¡êท♥Kü†€
‿◕Štār☆ █ t̸h̸a̸n̸h̸█

Trên đây là tổng hợp 1001+ kí tự đặc biệt game Tập Kích mới nhất được Vintech tổng hợp và chia sẻ. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình nhé. Chúc bạn có những giây phút trải nghiệm game vui vẻ.