Giới thiệu chuyên gia

Ông Trương Quốc Hùng là Tổng Giám đốc Công ty VinBrain, Vingroup. Trước khi về đầu quân cho Vingroup, ông Hùng có hơn 25 năm kinh nghiệm làm kỹ sư và lãnh đạo chiến lược cho những tập đoàn hàng đầu ở Hoa Kỳ và Canada. Tốt nghiệp cử nhân khoa học kỹ thuật tại Đại học Toronto (trường đại học số 1 Canada và 20 trên thế giới) và MBA công nghệ thông tin tại Đại học Phoenix Hoa Kỳ, ông Hùng từng đảm nhận các vị trí về chuyên môn và lãnh đạo cao cấp cho các công ty và start-up công nghệ như Honeywell, IntelliCommunities, vv. Từ năm 2007 đến năm 2019, ông Hùng làm việc trong nhiều vai trò lãnh đạo chiến lược cho các sản phẩm quan trọng của Microsoft USA như Bing Search Engine, M365, và MSAI.