Giới thiệu chuyên gia

Ông Nguyễn Quang Huy là Tổng Giám đốc Công ty Giải pháp và Dịch vụ công nghệ VanTix thuộc Vintech, Vingroup. Trước đó ông Huy đã có hơn 20 năm phát triển và thiết kế phần mềm cho Microsoft với 4 bằng sáng chế được Ủy ban Cấp bằng sáng chế của Hoa Kỳ công nhận. Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1995, ông Huy là một trong những người Việt Nam đầu tiên được Microsoft tuyển dụng trực tiếp từ Việt Nam.