Giới thiệu chuyên gia

 

TS. Nguyễn Hoàng Lộc là Giáo sư kiêm Viện trưởng Viện nghiên cứu hoạt chất sinh học và Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học, Đại học Huế. Lấy bằng tiến sĩ công nghệ sinh học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và từng là nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại Viện khoa học nông-sinh học quốc gia Nhật Bản và Đại học Quốc gia Chonbuk (Hàn Quốc), TS. Lộc đã có 51 bài báo khoa học quốc tế, xuất bản 6 đầu sách, và là chủ nhiệm 17 đề tài nghiên cứu. TS. Lộc là Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học ngành Sinh học-Nông nghiệp của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), Việt Nam (2017-2019), thành viên Hội đồng chức danh giáo sư ngành Sinh học (2014-2019), và là thành viên Hội đồng biên tập các tạp chí Pharmacognosy Magazine và Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine.