Giới thiệu chuyên gia

 

Ông Lê Trí Thông là Tổng Giám đốc và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Tốt nghiệp thủ khoa ngành công nghệ hóa của Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và tốt nghiệp hạng ưu chương trình MBA tại Đại học Oxford, ông Thông đã trải qua nhiều vị trí quản lý khác nhau như Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tư vấn BCG, Phó Tổng Giám đốc (phụ trách Chiến lược và kinh doanh) Prudential Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Kiều hối Đông Á, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thẻ thông minh ViNa – V.N.B.C.