Giới thiệu chuyên gia

PGS.TS. Lê Đức Hậu là Trưởng Phòng Y sinh Tính toán thuộc Viện Big Data, Vintech, Vingroup. Trước đó, PGS.TS. Hậu là Phó Giám đốc Trung tâm Tin học, Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Máy tính & Mạng – Trường Đai học Thủy lợi. PGS.TS. Hậu lấy bằng Kỹ sư và Thạc sĩ tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Tiến sĩ tại Đại học Ulsan (Hàn Quốc). Tính đến nay, PGS.TS. Hậu đã có hơn 45 bài báo trên các Hội nghị và Tạp chí uy tín. PGS.TS. Hậu cũng là thành viên của nhiều hội nghị khoa học quốc tế chuyên ngành và làm bình duyệt viên cho một số tạp chí quốc tế uy tín. Song song với đó, PGS.TS. Hậu cũng là chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu chủ chốt của các đề tài/dự án cấp Nhà nước, Bộ và Cơ sở về các phương pháp dự đoán các chỉ thị sinh học liên quan đến bệnh và đích tác động của thuốc. PGS.TS. Hậu từng là nghiên cứu viên mời của Viện Toán cao cấp Việt Nam (VIASM), Đại học Ghent (Bỉ). PGS.TS. Hậu cũng là đồng sáng lập của AI Academy Việt Nam.