Giới thiệu chuyên gia

TS. La Mạnh Hùng là Phó Giáo sư Khoa khoa học và kỹ thuật máy tính, kiêm giám đốc Phòng thí nghiệm về robot và tự động hóa tiên tiến của Đại học Nevada (Hoa Kỳ). Lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Bang Oklahoma và sau tiến sĩ tại Đại học Rutgers (Hoa Kỳ), TS. Hùng đã có 94 bài báo khoa học (33 bài tạp chí và 61 bài tại kỷ yếu hội nghị), 3 chương sách, 3 bằng sáng chế và đang hướng dẫn 5 nghiên cứu sinh tiến sĩ. Là chủ nhiệm hoặc đồng chủ nhiệm của 21 dự án nghiên cứu với tổng số tiền tài trợ 3,1 triệu đô la Mỹ, TS. Hùng đã được trao Giải thưởng Charles Pankow Award for Innovation của Hiệp hội Kỹ sư Công trình Hoa Kỳ năm 2014, và giải NSF Career Award của Quỹ nghiên cứu khoa học quốc gia Hoa Kỳ (NSF) năm 2019.