Giới thiệu chuyên gia

TS. Đỗ Ngọc Minh là giáo sư công nghệ điện và máy tại Đại học Illinois Urbana-Champaign, Hoa Kỳ (top 10 đại học công nghệ tại Hoa Kỳ) và là cố vấn của Tập đoàn Vingroup. TS. Minh đã được trao giải thưởng NSF Career Award của Quỹ nghiên cứu khoa học quốc gia Hoa Kỳ (NSF), danh hiệu IEEE Fellow và thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí nghiên cứu IEEE Transactions on Image Processing. Theo Google Scholar, các nghiên cứu của TS. Minh đã được trích dẫn trên 21.000 lần.