Dự án Quỹ VinTech Fund

Dự án VBEE – Text to Speech – Chuyển văn bản thành giọng nói do TS. Nguyễn Thị Thu Trang & Ông Hồ Minh Đức đồng chủ nhiệm.

Dự án mang đến giải pháp chuyển đổi văn bản thành tiếng nói tiếng Việt tự nhiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo – Vbee Vietnamese Text to Speech.

Vbee TTS (Text-To-Speech) là công nghệ LÕI chuyển đổi văn bản tiếng Việt sang giọng nói có CẢM XÚC đầu tiên được công bố và thương mại hoá tại Việt Nam dựa trên trí tuệ nhân tạo. Điểm đặc biệt của Vbee là giọng nói tự nhiên như con người, xử lý được các đặc thù riêng của ngôn ngữ Việt (vùng miền, giới tính, ngôn ngữ đặc trưng ngôn ngữ học: âm học, thanh điệu (ngang, huyền, hỏi, ngã, nặng, sắc), hơn thế nữa Vbee có thể học được giọng nói của bất kỳ ai chỉ sau 04 giờ thu âm.