Dự án Quỹ VinTech Fund

Hiện nay, mạng xã hội là phương tiện truyền thông hiệu quả đến mọi người và là kênh tiếp thị mới của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc tiếp thị một cách hiệu quả, đúng đối tượng, đúng thời điểm và ít gây phiền hà nhất cho “khách hàng tiềm năng” trên mạng xã hội luôn là bài toán nan giải đối với doanh nghiệp.

Để giải quyết vấn đề này, dự án “Nghiên cứu độ đo đánh giá tầm ảnh hưởng và sự lan tỏa thông tin trên mạng xã hội và Xây dựng hệ thống quản trị chiến lược tiếp thị ảnh hưởng trên mạng xã hội” đến từ Trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG TPHCM liên kết cùng Công ty TNHH Công nghệ Trực tuyến Kỳ Anh (Kyanon Digital) do ThS. Nguyễn Đình Hiển & ThS. Huỳnh Lê Tấn Tài chủ nhiệm đã ứng dụng các kết quả về khoa học dữ liệu, máy học và mô hình biểu diễn dữ liệu “ontology” cho các đối tượng trên mạng xã hội. Qua đó, dự án phân tích cảm xúc, tầm ảnh hưởng của người dùng trên mạng xã hội và chất lượng cũng như đặc trưng của các bài viết (post) của người dùng trên mạng xã hội. Kết quả là dự án xác định đúng những người dùng có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội (influencers) thực sự ảnh hưởng đến một lĩnh vực, một thương hiệu, hay một mặt hàng cụ thể. Những kết quả này được ứng dụng rộng rãi trong việc xây dựng thương hiệu, tiếp thị sáng tạo, hay khai thác thương mại điện tử.