Dự án Quỹ VinTech Fund

Dự án phát triển công nghệ nguồn nhằm chế tạo cảm biến ảnh hồng ngoại nhiệt, ứng dụng trong an ninh quốc phòng và dân dụng đến từ trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội do TS. Nguyễn Trần Thuật chủ nhiệm.

Tại Việt Nam hiện nay, chỉ có duy nhất Trung tâm Nano và Năng lượng, Đại học Khoa học Tự Nhiên là có đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất và quy trình công nghệ cho phép chế tạo được cảm biến ảnh hồng ngoại nhiệt này. Điểm đổi mới sáng tạo trong công nghệ của dự án là việc nghiên cứu và phát hiện thành công một loại vật liệu mới là một hợp chất oxide bán dẫn, có hệ số nhiệt điện trở tương đối cao (từ 4% trở lên) có tính năng tương đương với các vật liệu đang được sử dụng trên thế giới hiện nay.