Dự án Quỹ VinTech Fund

Trong bối cảnh miền Tây đang cần động lực kinh tế để bứt phá từ các lĩnh vực mũi nhọn như nuôi trồng thủy sản và cũng theo chủ chương của chính phủ, Việt Nam phấn đấu đạt 10 tỷ USD xuất khẩu tôm vào năm 2030, dự án “Nghiên cứu nuôi sinh khối quy mô lớn giun nhiều tơ và cua ký cư làm thức ăn nuôi vỗ tôm biển bố mẹ” của PGS. TS. Vũ Ngọc Út đến từ trường Đại học Cần Thơ đã đưa ra giải pháp đáp ứng nhu cầu phát triển nuôi tôm này.

Hai đối tượng được nghiên cứu, giun nhiều tơ (ví dụ: con rươi) và ốc mượn hồn (hay còn gọi là: cua ký cư), là nguồn thức ăn nuôi vỗ phổ biến nhất cho tôm bố mẹ. Hiện nay, người nuôi tôm giống đang phụ thuộc vào nguồn giun nhiều tơ và cua ký cư từ tự nhiên, vừa không chủ động lại vừa dễ truyền bệnh từ thức ăn này qua tôm. Để giải quyết hai vấn đề lớn này, dự án xây dựng quy trình nuôi sinh khối lớn giun nhiều tơ và cua ký cư, nhằm chủ động cung cấp thức ăn giàu dinh dưỡng và sạch bệnh cho tôm bố mẹ. Quy trình mà dự án xây dựng dựa trên sự thông hiểu về đối tượng (khả năng sinh sản, mức độ sạch bệnh, đặc tính nuôi sinh khối lớn…) và kết hợp với môi trường tự nhiên và môi trường nuôi tôm ở địa phương. Khi quy trình nuôi giun nhiều tơ và cua ký cư hoàn thiện có thể nhanh chóng được chuyển giao cho các vùng nuôi tôm trên toàn quốc. Từ đó, chúng ta có thể tin tưởng rằng nguồn cung tôm giống cho ngành nuôi trồng tôm sẽ được ổn định, chất lượng; tác động tích cực đến hiệu quả và sản lượng nuôi tôm của không chỉ Đồng bằng Sông Cửu Long mà còn toàn Việt Nam.