Dự án Quỹ VinTech Fund

Dự án “Phát triển cầu trục bốc dỡ container tự động từ tàu lên bờ cho các cảng nhỏ” đến từ Trường Đại học Cần Thơ do PGS. TS. Ngô Quang Hiếu chủ nhiệm.

Dự án nghiên cứu nhằm tạo ra một bộ điều khiển chống lắc chuyên dùng cho các loại cầu trục container nhằm điều khiển chuyển động cầu trục container một cách tự động và làm giảm thời gian bốc dỡ hàng hoá trên các tàu container. Điểm đặc biệt của công nghệ là phát triển giải thuật để triệt tiêu chuyển động lắc của cần trục, kết hợp hai giải thuật cùng với nhau: giải thuật điều kiện vòng hở và giải thuật điều khiển vòng kín giúp cho người vận hành thuận lợi và nhẹ nhàng đối với công việc vận hành cần trục.

So với các giải pháp nhập khẩu, giá thành của giải pháp này chỉ bằng 40% ~ 50%. Thị trường mà dự án hướng đến là tất cả các công ty đang có nhiệm vụ vận hành cảng biển sẽ mua sắm và lắp đặt trên các cầu trục container để tối ưu hóa thời gian bốc dỡ container nhằm giảm chi phí vận hành. Dự án là sự kết hợp của các thành viên có kinh nghiệm nghiên cứu nhiều năm về chống lắc cầu trục container có nhiều công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế. Chủ nhiệm dự án là PGS. TS. Ngô Quang Hiếu là chủ nhiệm đề tài Nafosted và đã công bố 8 bài báo ISI.