ĐĂNG KÝ THAM GIA
CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐẠI HỌC HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ KHỞI NGHIỆP CÔNG NGHỆ

PHẦN 1: THÔNG TIN DỰ ÁNLưu ý: Tên trường Đại học ghi theo tên chính thức của trường Đại học (Không rút gọn, viết tắt). Ví dụ đúng: Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội


Dự án thuộc trường (Dành cho các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên đang làm việc tại các trường Đại học Việt Nam, với tổ chức chủ trì là trường Đại học)Dự án liên danh (Dành cho các chuyên gia, nhà nghiên cứu đang làm việc tại nước ngoài và các startup công nghệ đăng ký thông qua hình thức liên danh với trường Đại học Việt Nam, với tổ chức chủ trì là công ty startup)


Lưu ý: Tên trường Đại học ghi theo tên chính thức của trường Đại học (Không rút gọn, viết tắt). Ví dụ đúng: Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Khu vực miền BắcKhu vực miền TrungKhu vực miền NamNước ngoài (nếu có)


Vật lý - Cơ khí - Giao thông - Xây dựngHóa học - Sinh học - Thực phẩm - Nông nghiệp - Môi trường - Y tế - Giáo dụcCông nghệ thông tin - Kỹ thuật điện - Điện tử - Viễn thôngKhác (vui lòng ghi rõ)

Đang nghiên cứuĐã có sản phẩm mẫu (prototype)Đã có sản phẩm hoàn chỉnhKhác (vui lòng ghi rõ)PHẦN 2: BỘ HỒ SƠ THUYẾT MINH DỰ ÁN

Vui lòng download Bộ hồ sơ mẫu đăng ký VinTech Fund TẠI ĐÂY. Tải lên toàn bộ Bộ hồ sơ gửi Quỹ tài trợ nghiên cứu ứng dụng VinTech Fund lên DROPBOX hoặc GOOGLE DRIVE và gửi link cho VinTech City ở dưới.