ĐĂNG KÝ THAM GIA
CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐẠI HỌC HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ KHỞI NGHIỆP CÔNG NGHỆ


Quỹ tài trợ nghiên cứu ứng dụng VinTech FundChương trình tài trợ Lab nghiên cứuTổ chức, đồng tổ chức và tài trợ các hội thảo, sự kiện lớn về nghiên cứu ứng dụng và nhân lực công nghệChương trình học kỳ doanh nghiệpChương trình đào tạo SAPTài trợ và hỗ trợ hoạt động CLB công nghệ và khởi nghiệp trong sinh viên