Trao đổi kinh nghiệm

Vintech City xây dựng chương trình tài trợ cho các hoạt động trao đổi học thuật, học hỏi kinh nghiệm liên quan đến phát triển khoa học công nghệ với mục tiêu:
– Thúc đẩy việc tổ chức các chương trình, sự kiện lớn trên lãnh thổ Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu và nhân lực khoa học công nghệ ứng dụng, đồng thời khuyến khích sự liên kết trong hệ sinh thái giữa nhân lực công nghệ trong và ngoài nước, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp.
-Thể hiện cam kết của Vintech City trong việc hỗ trợ các hoạt động, chương trình, sự kiện khoa học công nghệ uy tín tại Việt Nam.

1. Đối tượng tài trợ
– Sự kiện được xem xét tài trợ, hỗ trợ bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung:
• Kết nối, phát triển nguồn nhân lực trong khoa học công nghệ và ứng dụng trong và ngoài nước.
• Thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tăng cường sự kết nối hệ sinh thái giữa trường đại học, cộng đồng nhân lực có trình độ công nghệ trong và ngoài nước với các doanh nghiệp, tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp.
• Xu hướng công nghệ ứng dụng mới vào các ngành, lĩnh vực có tầm tác động đến cộng đồng, đặc biệt là các ngành, lĩnh vực mà Tập đoàn Vingroup đang hướng đến.

2. Tiêu chí tài trợ
– Uy tín chương trình và kinh nghiệm đơn vị tổ chức:
• Uy tín chương trình: Các sự kiện đã được tổ chức định kỳ và hiệu quả cao; các sự kiện mới có tầm ảnh hưởng lớn, nội dung đột phá; các sự kiện được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế đồng tổ chức hoặc đứng ra bảo trợ.
• Kinh nghiệm của đơn vị tổ chức: Đã tổ chức thành công các sự kiện liên quan đến khoa học, công nghệ ứng dụng quy mô vừa và lớn (cấp tỉnh/thành phố, khu vực, quốc gia và quốc tế).
– Tầm tác động: Tác động tích cực và hiệu quả đến việc xây dựng hệ sinh thái Nhân lực công nghệ – Trường đại học – Doanh nghiệp:
• Về nội dung: Đáp ứng các tiêu chí nội dung tại mục 2 của tài liệu này.
• Hiệu ứng: Ưu tiên các sự kiện có: (1) độ phủ rộng về ngành, nghề; (2) tầm ảnh hưởng về truyền thông; (3) tác động nâng cao chất lượng nghiên cứu cũng như chất lượng nhân lực khoa học công nghệ ứng dụng; (4) tạo cầu nối chia sẻ nguồn lực giữa nhà trường và doanh nghiệp.
– Quy mô sự kiện: Sự kiện có quy mô lớn, có 200 người tham gia trở lên, trong đó có giảng viên, sinh viên, nhà nghiên cứu từ ít nhất 05 trường trong danh sách các trường đối tác đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với Công ty Vintech.

3. Hạn mức tài trợ
– Tương ứng với mục tiêu và quy mô tổ chức của sự kiện và kế hoạch tài chính của Vintech City, Vintech City sẽ xem xét hạn mức tài trợ phù hợp, với mức cao nhất tương ứng với gói tài trợ cao nhất/gói tài trợ độc quyền trong Thư mời tài trợ.

4. Hồ sơ và quy trình xét tài trợ
4.1 Hồ sơ đề nghị tài trợ gồm:
• Thư mời tài trợ (Call for Sponsorship) có ghi rõ:
o Nội dung chương trình.
o Danh sách diễn giả nổi bật.
o Các chỉ tiêu dự kiến về số lượng khách tham gia.
o Hạn mức tài trợ và quyền lợi tương ứng của nhà tài trợ.
o Các thông tin liên quan khác (tham khảo mẫu Thư mời tài trợ).
• Các tài liệu tham khảo khác về sự kiện và năng lực đơn vị tổ chức để quá trình xét duyệt tài trợ được thuận lợi như báo cáo/trang web của các sự kiện tương tự mà đơn vị đã tổ chức trước đó.
4.2 Quy trình nộp và thông tin kết quả:
• Trong vòng tối đa 30 ngày kể từ thời điểm nhận thông báo (qua đường Công văn và email), đơn vị có nhu cầu tài trợ gửi qua email bộ hồ sơ theo quy định về Vintech City.
• Trong vòng tối đa 30 ngày kể từ khi kết thúc nhận hồ sơ đề xuất tài trợ (ưu tiên xét duyệt cho các hồ sơ đến sớm), Vintech City có trách nhiệm đánh giá và thông báo kết quả cho các đơn vị đã nộp hồ sơ
4.3 Trách nhiệm của đơn vị đề nghị tài trợ:
• Đơn vị nhận tài trợ có trách nhiệm:
o Cam kết thông tin cung cấp đúng sự thật.
o Đảm bảo các trình tự, thủ tục để sự kiện được diễn ra đúng quy định và theo kế hoạch ban đầu.
o Phối hợp với Vintech City để thực hiện các kế hoạch kí kết tài trợ, giải ngân, và nghiệm thu.
• Kết quả tổ chức sự kiện là căn cứ ưu tiên tài trợ trong các giai đoạn tiếp theo./.

Đăng ký Chương trình tài trợ hội thảo, sự kiện về NCUD & NLCN