Dành cho sinh viên

Với mục tiêu tìm kiếm các tài năng để bồi dưỡng, phát triển thành những nhân tài có khả năng dẫn dắt sự phát triển của nền khoa học – công nghệ Việt Nam trong tương lai; bên cạnh đó thúc đẩy tư duy khởi nghiệp cũng như rèn luyện các kỹ năng khởi nghiệp cần thiết cho sinh viên, Vintech City cùng một số đơn vị khác thuộc Tập đoàn Vingroup đang và sẽ triển khai các hoạt động thiết thực, bao gồm:

1. Cấp học bổng cho chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
2. Cấp học bổng KHCN đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ du học tại nước ngoài
3. Đồng hành và phát triển các câu lạc bộ về công nghệ – khởi nghiệp cho sinh viên