Câu hỏi thường gặp

Trong trường hợp trên, VinTech City đưa ra 2 giải pháp:

  1. Trường Đại học ngoài danh sách có thể đề xuất ký Biên bản ghi nhớ về Thỏa thuận hợp tác với VinTech City.
  2. Nhóm thực hiện dự án cần chứng minh được các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ triển khai dự án với 1 trong số 54 trường đại học kể trên.

VinTech Fund không giới hạn hỗ trợ trong bất cứ lĩnh vực nào. Các dự án nhận hỗ trợ chỉ cần đảm bảo các tiêu chí sau:

1. Về công nghệ: dự án cần có hàm lượng nghiên cứu cao và có tính đổi mới sáng tạo trong công nghệ, giải pháp, kết quả đầu ra.

2. Về khả năng thương mại hóa: dự án cần chứng minh tiềm năng thị trường, khả năng, mức độ khả thi ứng dụng thực tế của sản phẩm.

3. Về năng lực thực thi của nhóm dự án: Thành tựu chuyên môn, các kết quả thu được từ quá trình nghiên cứu trước đó…

Có.

Trường hợp ngoại lệ duy nhất là các dự án đang nhận tài trợ từ Quỹ Đổi mới sáng tạo (VinIF) của Tập đoàn Vingroup sẽ không thể đồng thời nhận hỗ trợ bổ sung từ VinTech Fund.

Hoàn toàn có khả năng. Với điều kiện các hỗ trợ bổ sung này sẽ được sử dụng chính cho các hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) để phát triển và hoàn thiện dự án về mặt công nghệ.

  1. Các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên công nghệ đang làm việc tại các trường Đại học Việt Nam;
  2. Các chuyên gia, nhà nghiên cứu công nghệ đang làm việc tại nước ngoài;
  3. Các startup công nghệ.

Trong 2019, Quỹ tài trợ nghiên cứu ứng dụng VinTech Fund sẽ mở 2 đợt xét duyệt, và tài trợ tối đa 15 dự án; ưu tiên những dự án nộp hồ sơ sớm.