Hiện nay, việc share tài khoản Baidu miễn phí và chất lượng thì vô cùng ít và hầu như là không có nhưng nhu cầu của anh em thì quá nhiều. Hôm nay, Vintech City sẽ cùng các cộng sự chia sẻ với anh em … chất lượng nhất. Mời anh em cùng theo dõi.

1. Chia sẻ tài khoản Baidu miễn phí

 • Tài khoản: vietnamfone@yahoo.com.vn; pass: vietnamfone
 • Tài khoản: deyabien@yahoo.com.vn; pass: deya9293
 • Tài khoản: user_721pc@yahoo.com.vn; pass: User721pc
 • Tài khoản: ferarnue838@gmail.com; pass: ue73823
 • Tài khoản: firmwarex, pass: firmwarex.net
 • Tài khoản: edasepting83@yahoo.com.vn; pass: eda9932
 • Tài khoản: aptertun838@yahoo.vn; pass: ap3932
 • Tài khoản: bachduong.089@gmail.com, pass: Tuv0964654089
 • Tài khoản: huongduong39_48@gmail.com; pass: duong9293
 • Tài khoản: mideaning182@gmail.com; pass: mide9932
 • Tài khoản: khongcanai88/ mật khẩu: luonchoai768
 • Tài khoản: khongchungloi94293/ mật khẩu: 83839
 • Tài khoản: henemkiepsau93024/ mật khẩu: henyeu232
 • Tài khoản: bucthutinhthu283834/ mật khẩu: khoa9293
 • Tài khoản: hoamitocnau283/ mật khẩu: 69395
 • Tài khoản: duongvaotimem869392/ mật khẩu: ngaydo2932
 • Tài khoản: noitayeunhau6474/ mật khẩu: 839202
 • Tài khoản: bachduongcam195934/ mật khẩu: bach8299
 • Tài khoản: camtucau293/ mật khẩu: 949242
 • Tài khoản: lytinhphai2839/ mật khẩu: ly8283
 • Tài khoản: hoahaiduong08374/ mật khẩu: hoa9293
 • Tài khoản: maivantran2732/ mật khẩu: tran8242

2. Share tài khoản Baidu free

Có thể khi lần đầu chưa sử dụng, bạn sẽ không quen nên rất khó sử dụng, Tuy nhiên nếu đã dùng quen rồi thì nó tiện lợi, đôi khi bạn không thể bỏ bởi có rất nhiều thông tin hay. Do số lượng không nhiều nên bạn hãy đăng nhập và vui lòng không thay đổi mật khẩu nhé:

 • Tài khoản: lamnguoiluonyeuem/ mật khẩu: vuotquasonggio
 • Tài khoản: maibenem2839/ mật khẩu: em9392
 • Tài khoản: giongtocuoctinh82383/ mật khẩu: tinh393
 • Tài khoản: duongmotchieu393/ mật khẩu: anhtu383
 • Tài khoản: cuocgaogokhoquen1382/ mật khẩu: vui9329
 • Tài khoản: thanhxuancungnhau38392/ mật khẩu: xuan2994
 • Tài khoản: phamdinhmanh8833/ mật khẩu: manh9439
 • Tài khoản: dieubatngo2932/ mật khẩu: t82832
 • Tài khoản: ngayhomqua92304/ mật khẩu: tuong2943
 • Tài khoản: bimatdoitoi2032/ mật khẩu: toi293923
 • Tài khoản: khamphabian28329/ mật khẩu: an29292
 • Tài khoản: hoangminhhao18349/ mật khẩu: hao203
 • Tài khoản: lyhaonam93204/ mật khẩu: nam294
 • Tài khoản: songgiocuocdoi0429/ mật khẩu: baoto29392

Nhận ngay tài khoản mạng xã hội vip tại đây:

3. Share acc Baidu vip chưa ai đăng nhập

 • Tài khoản: choemdenngaymai768/ mật khẩu: khongcanchoiai.
 • Tài khoản: tinhdalo28310/ mật khẩu: noidau283
 • Tài khoản: ngamnguitiecnuoi8283/ mật khẩu: tanvo2832
 • Tài khoản: nganhoaduano2932/ mật khẩu: dep932
 • Tài khoản: motloidirieng9293/ mật khẩu: riengta9293
 • Tài khoản: chiconlainoinho1123/ mật khẩu: nho39392
 • Tài khoản: kiuctuoihoctro293/ mật khẩu: hoctro293
 • Tài khoản: conusinhdangyeu283/ mật khẩu: haha9293
 • Tài khoản: chicananhnoico46583/ mật khẩu: emyeu2832
 • Tài khoản: tinhyeutuoihoctro53492/ mật khẩu: mongmo1932
 • Tài khoản: tuoithanhtien8889/ mật khẩu: vip2929
 • Tài khoản: banglangtim085742/ mật khẩu: noro29242
 • Tài khoản: nguoiyeucu492592/ mật khẩu: nyc9294
 • Tài khoản: thattiecmoitinh24h / mật khẩu: ngan39492

4. Share tài khoản Baidu trắng thông tin

Bạn chưa có tài khoản Baidu thì đừng vội vàng bỏ qua phần này nhé.

 • Tài khoản: talacuanhau548 | mật khẩu: khongconkhocnuadau
 • Tài khoản: voz48vn@yahoo.com.vn mật khẩu: voz1234
 • Tài khoản: vincenzocassino384| mật khẩu: vinzen283
 • Tài khoản: neumotngay27392| mật khẩu: gaplai949
 • Tài khoản: tetdennoiroi558584| mật khẩu: nhanh2994
 • Tài khoản: nguyentrucnhan92958| mật khẩu: nhan8954
 • Tài khoản: vanminhtien82844| mật khẩu: tien29493
 • Tài khoản: chiconlaimuanho29312| mật khẩu: ha92932
 • Tài khoản: nguyendinhthai9293| mật khẩu: thai3932
 • Tài khoản: nguyenduydinh67395| mật khẩu: duy9294
 • Tài khoản: anhhq@icloud.com; mật khẩu: hyn123
 • Tài khoản: dulichviet9934; mật khẩu: dl92932
 • Tài khoản: baogiohetdich8284; mật khẩu: dich9293
 • Tài khoản: sechiabuongvui976; mật khẩu: cokhong9293
 • Tài khoản: cokhonggiumatdungti2838; mật khẩu: kin2993
 • Tài khoản: kendynguyen283829; mật khẩu: kendy2993
 • Tài khoản: metmoicuoctinh78394; mật khẩu: sa9293
 • Tài khoản: cogaivuitinh74923; mật khẩu: 5939332
 • Tài khoản: toducthang84924; mật khẩu: thang29332
 • Tài khoản: haitraitimvang993; mật khẩu: xao29324

5. Tặng tài khoản Baidu free

 • Tài khoản: mainayemxaudi7519; mật khẩu: thiemcocon752
 • Tài khoản: mongmanhdevo2932; mật khẩu: vo29392
 • Tài khoản: hoahongtrang8283; mật khẩu: hh91932
 • Tài khoản: nguyentanthanh19434; mật khẩu: thanh28493
 • Tài khoản: nguyenminhkhai948; mật khẩu: khai94924
 • Tài khoản: lyquanglong89493; mật khẩu: long38482
 • Tài khoản: tuananh8283; mật khẩu: anhdeptrai2933
 • Tài khoản: deptrailaanh8493; mật khẩu: anh99323
 • Tài khoản: dungnhuthoiquen83828; mật khẩu: jacki384
 • Tài khoản: bonghongthep3993; mật khẩu: thep293
 • Tài khoản: nguhanhsim9394; mật khẩu: 84834383
 • Tài khoản: cuocsongsaunay284; mật khẩu: nay2848
 • Tài khoản: tuavaovainhau65173; mật khẩu: longemhenuoc751
 • Tài khoản: laaitheanh759; mật khẩu: luonchoai768
 • Tài khoản: bautroidaysao39403; mật khẩu: 394934
 • Tài khoản: yeuemtucainhindautien294; mật khẩu: 959305
 • Tài khoản: uocmocuatoi0034; mật khẩu: uocmo933
 • Tài khoản: longmap393; mật khẩu: long003
 • Tài khoản: changcoginua939323; mật khẩu: xong929
 • Tài khoản: anhnangcuaanh928484; mật khẩu: 3830204
Với những công nghệ và chứng năng dẫn đầu

Với những công nghệ và chứng năng dẫn đầu

6. Share tài khoản Baidu mới nhất

 • Tài khoản: maimaiyeuluon65428; mật khẩu: nuocmatdemve
 • Tài khoản: khiconlame9242; mật khẩu: dong93943
 • Tài khoản: ongcaotin88434; mật khẩu: tin283823
 • Tài khoản: changtraibenho399; mật khẩu: changtrai3939
 • Tài khoản: miencattrang7892; mật khẩu: quangvinh49395
 • Tài khoản: nucuoihanhphuc89393; mật khẩu: hp29320
 • Tài khoản: choemdoidoianyen92932; mật khẩu: niemvui29392
 • Tài khoản: chicothelayeu829320; mật khẩu: yeu9942
 • Tài khoản: conmuangangqu28320; mật khẩu: trung8283
 • Tài khoản: lythamsan283; mật khẩu: san2392
 • Tài khoản: hoanghaosinh2393; mật khẩu: sinh23920
 • Tài khoản: maichinhinemkhoc9293; mật khẩu: khoc8292
 • Tài khoản: boemvaobalo93942/ mật khẩu: balo293
 • Tài khoản: caytaonohoa9393/ mật khẩu: cay28823
 • Tài khoản: huynhkimkhai2732/ mật khẩu: khai29392
 • Tài khoản: giualongpho19293/ mật khẩu: ei9392
 • Tài khoản: suynghitronganh813832/ mật khẩu: ha82832
 • Tài khoản: bomuonphien69292/ mật khẩu: 1939313

7. Cho tài khoản Baidu cộng đồng

 • Tài khoản: tinhbandieuki409382/ mật khẩu: dk29932
 • Tài khoản: duongkhaclinh2883/ mật khẩu: linh9293
 • Tài khoản: huavivan28323/ mật khẩu: van29392
 • Tài khoản: niemvuicuatoi293424/ mật khẩu: hahaha93293
 • Tài khoản: dungbuongemnhe994223; pass: doi3993
 • Tài khoản: nhungphutyeulong8383; pass: tep29392
 • Tài khoản: miendatmoi293233; pass: xa92932
 • Tài khoản: cogaimatoiyeu28324; pass: quakhu39392
 • Tài khoản: ngaydotakhongbonhau2932; pass: t7382932
 • Tài khoản: mongsaunaydunggaplai29; pass: kkk932
 • Tài khoản: anhcoonkhong993; pass: thanh28383
 • Tài khoản: hoainiem90483; pass: kiuc9293
 • Tài khoản: vongvang83440/ mật khẩu: tun3883
 • Tài khoản: tukhinao28392/ mật khẩu: oi2994
 • Tài khoản: yeutudaumara828932/ mật khẩu: min9393
 • Tài khoản: lamsaoquen84959/ mật khẩu: datung83849
 • Tài khoản: tinhyeumangtheo39493/ mật khẩu: 4848493
 • Tài khoản: lamchivy8485/ mật khẩu: vy28483
 • Tài khoản: nucuoiviet3880/ mật khẩu: viet8383
 • Tài khoản: ngoisaobangqua8283/ mật khẩu: ns8283
 • Tài khoản: doiminhem2849/ mật khẩu: vanchiem843

9. Chia sẻ acc Baidu mới

 • Tài khoản: duchoanhco29392; mk: doiem943
 • Tài khoản: tiengchuongreo2994; mk: reo39423
 • Tài khoản: ganhme83843; mk: been838
 • Tài khoản: cambaytinhyeu28443; mk: dom8483
 • Tài khoản: suongmoao4924; mk: ao2949
 • Tài khoản: chieckhangioam593; mk: tom5934
 • Tài khoản: tonnynguyen3823; mk: tony8482
 • Tài khoản: didenchantroi39432; mk: troimay8832
 • Tài khoản: tiengyeu283; mk: yeu83923
 • Tài khoản: cobietbaulau2932; mk: lia93932
 • Tài khoản: thoigiantroi3993; mk: nhanh8382
 • Tài khoản: vundaptinhyeu8932; mk: quanhieu383
 • Tài khoản: tinhnghia994732; mk: nghia9393
 • Tài khoản: sivip4843; mk: sivip
 • Tài khoản: linhmanhdoan9343; mk: doan89484
 • Tài khoản: doithaynhieu3884; mk: fty388
 • Tài khoản: ngoinhanho9494; mk: cuatoi9943
 • Tài khoản: dieutoimongmuon5834; mk: khong99943
 • Tài khoản: noidaucuaai298343; mk: ai29942
 • Tài khoản: hoaxunhanang93923; mk: su2832
 • Tài khoản: xusocuaanh8843; mk: xu9292
 • Tài khoản: nguyentienphong83; mk: phong9393
 • Tài khoản: chotaikhoanfree8832; mk: free83832
 • Tài khoản: nangthocuatoi39392; mk: nangtho3932

Vintech City share tài khoản Baidu miễn phí và gửi đến các anh em. Hy vọng, các anh em sẽ có những giây phút thư giãn tuyệt vời. Anh em chú ý, anh em tuyệt đối không được đổi pass để tất cả mọi người đều có thể sử dụng được.