Tổng hợp danh sách chia sẻ tài khoản App Store miễn phí được Vintech City tìm kiếm và tổng hợp từ nhiều nguồn, cộng đồng khác nhau. Hy vọng, những acc này có thể đáp ứng được nhu cầu của anh em. Mời anh em cùng theo dõi.

1. Share acc App Store mới nhất

 • Tài khoản: noitraigiam@gmail.com – Mật khẩu: thanxachoangtan02884
 • Tài khoản: guidenem@gmail.com – Mật khẩu: loixinloi9183
 • Tài khoản: roivaobongto@gmail.com – Mật khẩu: kieptudau
 • Tài khoản: baonamdocngang198@gmail.com – Mật khẩu: deduocgi9183
 • Tài khoản: thieuthanvianhem0918@gmail.com – Mật khẩu: roigucdautanhanhet0183
 • Tài khoản: nghimaem9827@gmail.com – Mật khẩu: tanhoilong981
 • Tài khoản: duongvekhongloi@gmail.com – Mật khẩu: oithantamangbaotoiloi9183
 • Tài khoản: aithuogtamotga@gmail.com – Mật khẩu: giangho9184
 • Tài khoản: gagiangjo918884@gmail.com – Mật khẩu: tuoidoimuoi991
 • Tài khoản: tadangdau@gmai.com – Mật khẩu: daconhungluc
 • Tài khoản: baonamdocngang@gmai.com – Mật khẩu: deduoccaigi9183
 • Tài khoản: dayhagiang1873@gmai.com – Mật khẩu: hakhoaioto
 • Tài khoản: muathang3aithongthuc@gmai.com – Mật khẩu: ngutngan9183
 • Tài khoản: buctranhdepnhula@gmai.com – Mật khẩu: nhulatiencanh198
 • Tài khoản: nuingiengminh8173 @gmai.com – Mật khẩu: caonguyenkyvi9183
 • Tài khoản: maphilang873583@gmai.com – Mật khẩu: hungvinonsong
Chia sẻ acc App Store chưa ai đăng nhập

Chia sẻ acc App Store chưa ai đăng nhập

2. Chia sẻ tài khoản App Store free

 • Tài khoản: prolitesohot111 – Mật khẩu: 123456789
 • Tài khoản: drstrangehihiha – Mật khẩu: 3569851426
 • Tài khoản: bigxantares11001 – Mật khẩu: kingxantares1
 • Tài khoản: lindaniceto88 – Mật khẩu: linda5526321145
 • Tài khoản: Busterjay10001 – Mật khẩu: perez2003
 • Tài khoản: snuff102ski – Mật khẩu: whatthefuck102
 • Tài khoản: chainsawman1111ia – Mật khẩu: ing524
 • Tài khoản: upgradeshsj – Mật khẩu: danielbrown5
 • Tài khoản: zaitsev17282 – Mật khẩu: sniperm4n
 • Tài khoản: johnnysins5728 – Mật khẩu: 123456789
 • Tài khoản: lowchris01010 – Mật khẩu: 95412536522
 • Tài khoản: promonste3090 – Mật khẩu: francisnicole1
 • Tài khoản: jordielnino1818 – Mật khẩu: thebestman856

3. Xin tài khoản App Store miễn phí

 • Tài khoản: mayaibenban@gmail.com / mật khẩu: cominhemthoi9823
 • Tài khoản: khongdedau18872@gmail.com / mật khẩu: naongoiyeuem9183
 • Tài khoản: ngayhomnaygiannan@gmail.com / mật khẩu: buocquangoanhngo183
 • Tài khoản: sechiabenminh9183@gmail.com / mật khẩu: giosacoropi
 • Tài khoản: ngoanhbuocquaydi@gmail.com / mật khẩu: nhin1ngioithamgiao
 • Tài khoản: luonconguoidoi9183@gmail.com / mật khẩu: songvoinhauvitien9193
 • Tài khoản: vamotngayxuakia@gmail.com / mật khẩu: toicotatca0193
 • Tài khoản: anhyeuemvi0188@gmail.com / mật khẩu: khinhchehen9183
 • Tài khoản: nobuongche91838@gmail.com / mật khẩu: aicaoquyhon9183
 • Tài khoản: tranhxachangsao@gmail.com / mật khẩu: tiendunhieu9183
 • Tài khoản: human0909 / mật khẩu: 5459423845
 • Tài khoản: contrax8 / mật khẩu: rap8ingood
 • Tài khoản: screamshouttt / mật khẩu: 64851325454
 • Tài khoản: fullbilgi8989 / mật khẩu: agit2131
 • Tài khoản: mrchallenger3 / mật khẩu: jackjones333
 • Tài khoản: brand1999 / mật khẩu: 123456789
 • Tài khoản: majorking5635y / mật khẩu: 55major55
 • Tài khoản: michaelhsga / mật khẩu: 0234587412abc
 • Tài khoản: lawpaul1q8aj / mật khẩu: paul1law1
 • Tài khoản: prolite3434jgd / mật khẩu: 123456789
 • Tài khoản: drstrange01bcn / mật khẩu: 3569851426
 • Tài khoản: bigxantareskio / mật khẩu: kingxantares1
 • Tài khoản: linda679 / mật khẩu: linda5526321145

4. Chia sẻ tài khoản App Store cộng đồng

 • Tài khoản: danielsqket95 / mật khẩu: 123456789
 • Tài khoản: killmanagsser51 / mật khẩu: 123456789
 • Tài khoản: reymysterio4hs / mật khẩu: 619619619
 • Tài khoản: linda81891 / mật khẩu: linda5526321145
 • Tài khoản: gamergamerstsj / mật khẩu: 8645384558st
 • Tài khoản: michaelhuhi / mật khẩu: 0234587412abc
 • Tài khoản: snuff102kaka / mật khẩu: whatthefuck102
 • Tài khoản: annathoms0n6565 / mật khẩu: thoms0n658
 • Tài khoản: softdavid3jaka / mật khẩu: davidmostsoft3
 • Tài khoản: bigxajakntares / mật khẩu: kingxantares1
 • Tài khoản: zuvernije625 / mật khẩu: whoiam625
 • Tài khoản: masterfizz0909 / mật khẩu: 1234fizz
 • Tài khoản: lawạoopaul1 / mật khẩu: paul1law1
 • Tài khoản: youtuber1000 / mật khẩu: 911911911

Nhận ngay tài khoản game miễn phí:

5. Chia sẻ acc App Store 2022

 • Tài khoản: utheneravip728 / mật khẩu: vipcocacc
 • Tài khoản: nickiminaj28292 / mật khẩu: ilov3younicki
 • Tài khoản: rickandmorty68iw / mật khẩu: coolrick666
 • Tài khoản: Pro6591iwi23 / mật khẩu: prouser659
 • Tài khoản: screamshhuouttt / mật khẩu: 64851325454
 • Tài khoản: prolite903434 / mật khẩu: 123456789
 • Tài khoản: nuwarakiaka / mật khẩu: jonathanwick2654
 • Tài khoản: reymysterio99204@gmail.com / mật khẩu: 619619619
 • Tài khoản: masterfizeez@gmail.com / mật khẩu: 1234fizz
 • Tài khoản: linda0002@gmail.com / mật khẩu: linda5526321145
 • Tài khoản: prolitekaika@gmail.com / mật khẩu: 123456789
 • Tài khoản: lindalove@gmail.com / mật khẩu: linda5526321145

6. Chia sẻ tài khoản App Store các quốc gia

Mật khẩu chung cho các tài khoản bên dưới: Tranbinh@99

 • Mỹ: tranbinh89.usa@gmail.com
 • China: tranbinh89.china@gmail.com
 • Singapore: tranbinh89.sing@gmail.com
 • Canada: tranbinh89.canada@gmail.com
 • Nhật: tranbinh89.japan@gmail.com
 • Hàn: tranbinh89.korea@gmail.com
 • Đức: tranbinh89.germany@gmail.com
 • Pháp: tranbinh89.france@gmail.com
 • Tây Ban Nha: tranbinh89.spain@gmail.com
 • Nga: tranbinh89.russia@gmail.com
 • Ấn Độ: tranbinh89.india@gmail.com
 • Ba Lan: tranbinh89.polska@gmail.com
 • Malaysia: tranbinh89.malaysia@gmail.com
 • Italy: tranbinh89.italia@gmail.com
 • Brazil: tranbinh89.brazil@gmail.com
 • Bồ Đào Nha: tranbinh89.portugal@gmail.com
 • Chile: tranbinh89.chile@gmail.com
 • United Kingdom: tranbinh89.uk@gmail.com
 • Australia (Úc): tranbinh89.aus@gmail.com
 • Thái Lan: tranbinh89.thailan@gmail.com
 • United Arab Emirates: tranbinh89.uae@gmail.com
 • Đài Loan: tranbinh89.taiwan@gmail.com
 • Việt Nam: tranbinh89.vn@gmail.com
 • Hong Kong: tranbinh89.hk@gmail.com
 • Thổ Nhĩ Kỳ: tranbinh89.turkey@gmail.com
 • Hungary: tranbinh89.hungary@gmail.com
Tặng acc App Store cộng đồng nhiều nước

Tặng acc App Store cộng đồng nhiều nước

7. Chia sẻ App Store mới cập nhật

 • Tài khoản: zuvereoa2900@gmail.com / mật khẩu: whoiam625
 • Tài khoản: Pro65229123@gmail.com / mật khẩu: prouser659
 • Tài khoản: michae2l2019@gmail.com / mật khẩu: 0234587412abc
 • Tài khoản: gamergamerstqr@gmail.com / mật khẩu: 8645384558st
 • Tài khoản: zuvereiaka@gmail.com / mật khẩu: whoiam625
 • Tài khoản: masterfizzerr@gmail.com / mật khẩu: 1234fizz
 • Tài khoản: nuwara9090@gmail.com / mật khẩu: jonathanwick2654
 • Tài khoản: mrchallenger30090@gmail.com / mật khẩu: jackjones333
 • Tài khoản: nickiminaj2902@gmail.com / mật khẩu: ilov3younicki
 • Tài khoản: reymysterio4jsk@gmail.com / mật khẩu: 619619619
 • Tài khoản: lazyboy5lal@gmail.com / mật khẩu: whoiam625
 • Tài khoản: bigxantareshsj@gmail.com / mật khẩu: kingxantares1

8. Chia sẻ acc App Store trắng thông tin

 • Tài khoản: drstrange01001@gmail.com / mật khẩu: 3569851426
 • Tài khoản: majorking5010@gmail.com / mật khẩu: 55major55
 • Tài khoản: fullbilgigii@gmail.com / mật khẩu: agit2131
 • Tài khoản: linda01010@gmail.com / mật khẩu: linda5526321145
 • Tài khoản: michael7382@gmail.com / mật khẩu: 0234587412abc
 • Tài khoản: banglades7282@gmail.com / mật khẩu: warofwar584
 • Tài khoản: reymysterio9292@gmail.com / mật khẩu: 619619619
 • Tài khoản: utheneraviphsh@gmail.com / mật khẩu: vipcocacc
 • Tài khoản: gamergamerster@gmail.com / mật khẩu: 8645384558st
 • Tài khoản: danielset0002@gmail.com / mật khẩu: 123456789
 • Tài khoản: proliteyahan@gmail.com / mật khẩu: 123456789
 • Tài khoản: lawpaul1hah@gmail.com / mật khẩu: paul1law1
 • Tài khoản: michael19919@gmail.com / mật khẩu: 0234587412abc
 • Tài khoản: zuvere829@gmail.com / mật khẩu: whoiam625
 • Tài khoản: masterfizz2009@gmail.com / mật khẩu: 1234fizz

Trên đây là danh sách chia sẻ tài khoản App Store miễn phí được Vintech City tổng hợp và gửi đến các anh em. Hy vọng, các anh em sẽ có những giây phút thư giãn tuyệt vời. Anh em chú ý, anh em tuyệt đối không được đổi pass để tất cả mọi người đều có thể sử dụng được.