Chương trình đào tạo SAP

1. Mục tiêu tài trợ
– SAP (System Application Programing) là tập đoàn công nghệ chuyên cung cấp giải pháp phần mềm hỗ trợ việc hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning – ERP), bao gồm các ứng dụng cho quản lý quan hệ khách hàng, quản lý tài chính kế toán, quản lý nguồn nhân lực, quản lý dòng sản phẩm, và quản lý chuỗi cung ứng. Các giải pháp của SAP hiện được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp của Việt Nam, vì vậy sở hữu năng lực sử dụng giải pháp của SAP sẽ giúp sinh viên có thêm ưu thế khi tham gia thi tuyển cho các vị trí trong doanh nghiệp.
– Chương trình tài trợ đào tạo SAP được Vingroup/Vintech City triển khai nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và cơ hội việc làm cho sinh viên khi tham gia thị trường lao động, đặc biệt trong các Tập đoàn/Doanh nghiệp lớn đã, đang và định hướng triển khai SAP tại thị trường Việt Nam.

2. Đối tượng tài trợ
– Trường đối tác đã ký kết Thỏa thuận hợp tác trong phát triển khoa học và công nghệ với Tập đoàn Vingroup.
– Trường thuộc khối ngành kinh tế có nhu cầu đào tạo SAP.
– Ưu tiên các trường đã có kinh nghiệm hợp tác hoặc đã có thảo luận bước đầu với chương trình liên kết với trường đại học của SAP (SAP University Alliances) và có thể đảm bảo việc triển khai ngay khóa đào tạo đầu tiên từ tháng 9/2019.

3. Hình thức tài trợ
– Số lượng tài trợ: Trong năm 2019, Vintech City sẽ xem xét tài trợ 01 khóa đào tạo SAP cho 01 trường đối tác đáp ứng đủ tiêu chuẩn yêu cầu trên cơ sở xét chọn của Vintech City và SAP.
– Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 9/2019 và kết thúc vào tháng 12/2019 (kéo dài 04 tháng hay 01 học kỳ).
– Các hạng mục tài trợ bao gồm:
• Về phía trường:
o Tài trợ 5000USD++ phí duy trì thành viên SAP University Alliance trong năm để trường có thể sử dụng toàn bộ giáo trình và tiện ích giảng dạy khác do SAP cung cấp.
o Chi phí hành chính liên quan khác đến tổ chức, vận hành khóa đào tạo.
• Với giảng viên:
o Đào tạo miễn phí cho tối đa 02 giảng viên đủ tiêu chuẩn và có cam kết trở thành đội ngũ giảng viên đứng lớp cho SAP tại các trường tại Việt Nam (train-the-trainer program) thông qua các khóa học có lấy chứng chỉ SAP trị giá 4000-5000 USD++.
o Hỗ trợ thù lao giảng viên trong thời gian giảng dạy và hướng dẫn chương trình SAP.
• Với sinh viên:
o Học bổng trị giá 4 triệu VNĐ/sinh viên khuyến khích cho sinh viên tham gia và hoàn thành khóa đào tạo SAP.
– Quyền lợi khác dành cho trường đối tác:
• Tùy tình hình thực tế, Vintech City/SAP Việt Nam sẽ hỗ trợ tìm kiếm cơ hội thực tập
cho sinh viên tham gia khóa đào tạo SAP tại các đơn vị thuộc Tập đoàn Vingroup và các
đơn vị là đối tác của SAP tại Việt Nam.

4. Tiêu chuẩn cần thiết tham gia chương trình SAP
Trường đề xuất tài trợ cần đảm bảo các tiêu chuẩn cơ bản như sau:
– Tuyển chọn giảng viên cho SAP: Phối hợp với SAP tuyển chọn ít nhất 02 giảng viên tham gia khóa huấn luyện và trở thành giảng viên nguồn SAP tại trường đại học.
– Tuyển sinh học viên: Đảm bảo tuyển chọn và duy trì lớp học với ít nhất 30 sinh viên có đủ khả năng Anh văn để tham gia khóa đào tạo của SAP.
– Cơ chế quản lý và phối hợp: Cử đầu mối làm việc trực tiếp với SAP University Alliances với sự hỗ trợ điều phối của Vintech City để thống nhất về mặt chương trình giảng dạy của khóa đào tạo, về năng lực cần có của giảng viên, và về cách thức đào tạo giảng viên đứng lớp.

5. Quy trình tài trợ
5.1 Hồ sơ tài trợ:
1. Mẫu đề nghị tài trợ đào tạo SAP.
2. Các tài liệu tham khảo (đính kèm) về năng lực trường chủ quản và kinh nghiệm triển khai hợp tác với SAP (nếu có).
5.2 Quy trình tài trợ:
– Trong vòng tối đa 30 ngày kể từ thời điểm nhận thông báo (qua đường Công văn và email), trường đối tác có nhu cầu tài trợ gửi hồ sơ theo quy đinh tại mục 5.1 cho Vintech City.
– Trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc nhận hồ sơ đề xuất tài trợ, Vintech City có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá, xếp hạng, và thông báo kết quả tài trợ chương trình SAP cho trường được nhận tài trợ.
– Sau khi thông báo kết quả, Vintech City có trách nhiệm phối hợp, làm việc cụ thể với trường thụ hưởng tài trợ, thống nhất kế hoạch tổ chức triển khai chương trình nhằm đảm bảo yêu cầu của khóa đào tạo SAP.

5.3 Trách nhiệm của đơn vị đề nghị tài trợ:
– Đơn vị nhận tài trợ có trách nhiệm:
• Cam kết thông tin cung cấp đúng sự thật.
• Đảm bảo các trình tự, thủ tục để Chương trình được diễn ra đúng quy định và theo kế hoạch ban đầu.
• Phối hợp với Vintech City để thực hiện các kế hoạch kí kết tài trợ, giải ngân, và nghiệm thu.
– Kết quả thực hiện là căn cứ ưu tiên tài trợ trong các giai đoạn tiếp theo.

Đăng ký Chương trình đào tạo SAP